Konferencja dla szkół gimnazjalnych

Egzamin maturalny - sesja poprawkowa

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2008r.

IX Olimpiada Wiedzy o Żywności

Lista osób przyjętych do liceum ogólnokształcącego o ukierunkowaniu paramilitarnym

Szkolny klub przedsiębiorczości

Lista osób przyjętych do technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa

Dzień Chłopaka

XXXI Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Akademia z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej

Przedsiębiorcza klasa

VI Międzyszkolny Turniej Szkół Rolniczycj

Nowy nabór w szkołach dla dorosłych!

Finalistka X Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności

XXXII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Rozpoczęcie kursu w zawodzie rolnik odbędzie się dnia 22.09.2008r. (poniedziałek) godzina 16:00

Egzamin zawodowy - czerwiec 2008r.

Kolory jesieni w naszym pożywieniu

Pracownia technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

Program festynu środowiskowego „Wiosna w Gronowie” - „Od ziarenka do bochenka”

Zmiana terminów zjazdów - sem nieparzyste

Otrzęsiny klas pierwszych - wrzesień 2007

Lista osób przyjętych do liceum ogólnokształcącego o ukierunkowaniu psychoedukacyjnym

Lista osób przyjętych do technikum kształcącym w zawodzie kucharz

Uwaga maturzyści

Uwaga semestry 4KC, 4SQ, 4AE, 4AF i 4AQ!

Konkurs sprawnościowy 2

Lista osób przyjętych do zasadniczej szkoły zawodowej

Konkurs sprawnościowy

Świadectwa egzaminu dojrzałości

Pracownie komputerowe

Egzamin dojrzałości - maj 2008r.

Konkurs orki

Technik pojazdów samochodowych

Lista osób przyjętych do technikum kształcącym w zawodzie technik pojazdów samochodowych

Zmiana planu w szkołach dziennych

Lista osób przyjętych do technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

Sprawozdanie z IX Olimpiady Wiedzy o Żywności

Dzień nauczyciela

Lista osób przyjętych do technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk

Szkolenie dla tegorocznych absolwentów

Lista osób przyjętych do technikum kształcącym w zawodzie technik agrobiznesu

Uwaga absolwenci szkół gimnazjalnych

Nowy plan - szkoły dla dorosłych

Technik logistyk

Uroczyste rozdanie świadectw

Listy osób przyjętych do szkoły

Egzaminy eksternistyczne

Uwaga! Kolejny nabór na kurs w zawodzie rolnik

Nowy plan w szkołach dziennych

Egzaminy eksternistyczne - wiosna 2008

Do przyszłych kucharzy i hotelarzy!

Konkurs BHP w rolnictwie


Pliki:

pisemny czerwiec 2008
Egzamin pisemny BHP czerwiec 2010
egzamin_pisemny_czerwiec_2010czescI
Drzwi Otwarte
Kalendarz imprez 2007-2008
Kalendarium ZS, CKU 2007-2008
Deklaracja - absolwenci 2007-2008
Terminy egzaminu maturalnego w maju 2008
Lista tematów z języka polskiego na egzamin maturalny ustny 2007-2008
Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego dla przystępujących po raz pierwszy
Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego dla przystępujących po raz kolejny
Harmonogram praktyk w roku szkolnym 2007-2008
Harmonogram egzaminów dojrzałości - styczeń 2008r.