Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: szkola@zsgronowo.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 41 18, email: iod@zsgronowo.edu.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
  1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • obsługi procesu rekrutacji;
  • obsługi spraw pracowniczych;
  • realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;
  • realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;
  • dostarczania do Szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • udzielania uczniom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. odanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Inspektor Ochrony Danych

Gronowo, 25.05.2018r.

Paramilitarni na poligonie - obóz szkoleniowo-integracyjny

Jak porozumiewać się z innymi - warsztaty w naszej szkole

Gronowo najlepsze w powiecie!

Ach ta piękna Bawaria - z projektem w świat

Realizacja projektu „ Szkoła przyszła do Ciebie – wykorzystaj tę szansę” – wręczono pierwsze certyfi

Nasi uczniowie - Bawaria i Lewandowski! Czyli Erasmus +- ciąg dalszy

Pogłębiamy wiedzę z zakresu nowoczesnych upraw!

Jedziemy do Niemiec!

Szkoła beneficjentem wymiany doświadczeń!

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski - Poetycka podróż z Czesławem Miłoszem

I Kongres Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych

Nasi paramilitarni poznali zasady działania artylerii i balistyki

Zaćmienie słońca w Gronowie

Wojna z nożem w ręku. Amory i alchemia w kuchni.

Omnibus - finałowy pojedynek

Studenci z AIESEC w naszej szkole

FOOD to GO - nasi kucharze na targach w Gdańsku

Zdobywamy wiedzę i umiejętności od specjalistów

Lody z rolniczej zagrody, czyli jak ukręcić dobry interes

Poloneza czas zacząć - Studniówka 2015

Projekt edukacyjny Erasmus+. Węgry -pierwsza odsłona

Uczniowie biorą udział w zagranicznych stażach!

Co wiecie o uzależnieniu od hazardu?

Lecimy na Wegry

Nasi kucharze serwowali wypieki świąteczne - Jarmark Adwentowy w Przysieku

Omnibus Gronowa - nasze tęgie głowy

Nasi uczniowie odwiedzają hotele i uczą się

Paramilitarni odwiedzili Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni

Intelektualne zmagania - Omnibus

Konferencja promująca kształcenie zawodowe

Strachy na lachy...

Uczestniczymy w międzynarodowym projekcie

Uczestniczyliśmy w obchodach Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej

Akcja Sprzątanie Świata - konkurs roztrzygnięty

Idziemy na grzyby

Warsztaty kosmetyczne dla naszych licealistek

Udział w targach kosmetycznych „Uroda 2014” - Gdańsk

Słodki Dzień Chłopaka w naszej szkole

Czerwone twarze belfrów

To już 21. "Sprzątanie świata".

Sukcesy naszych uczniów na Mistrzostwach Polski Mechaników Samochodowych

Nasz uczeń jest mistrzem świata!

Konkurs „ZOSTANĘ HOTELARZEM” w Hotelu Gotyk

Nowa sala dla opiekuna medycznego

Nowa sala do zajęć kosmetycznych


Pliki:

Harmonogram egzaminów 4 TB
Harmonogram egzaminów 1 UOB (Zławieś Wielka)
Harmonogram egzaminów 1 UOA (Wielkie Rychnowo) - po zmianach 30.12.2014 r.
Harmonogram egzaminów 1 UAA (Chełmża)
Harmonogram egzaminów 5 LE - po zmianach 23.12.2014 r.!
Harmonogram egzaminów 1 AB (Lipno) - po zmianach 23.12.2014 r.!
Harmonogram egzaminów w 1 LJ (po zmianie 17.12.2014 r.)
Harmonogram egzaminów 3 LG (Czernikowo)
Harmonogram egzaminów 3 LF
Harmonogram egzaminów 1 LI (Zławieś Wielka)
Harmonogram egzaminów 1 AA
To już 21, "Sprzątanie świata"