Egzamin maturalny

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW DEKLARUJĄCYCH PONOWNE PRZYSTĄPNIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

W CZĘŚCI USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z części ustnej z języka polskiego, przystępując ponownie do egzaminu, wskazuje w deklaracji poprzednio wybrany temat lub nowy temat z listy tematów obowiązujących w szkole w roku szkolnym:

 

 

Strony WWW na temat egzaminu maturalnego:

OKE Gdańsk

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

 

Materiały i przybory pomocnicze - maj 2020 r.

 

Klauzula przetrwarzania danych osobowych - RODO

 

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania - egzamin maturalny z informatyki - maj 2020 r.

 


Pliki:

Klauzula - RODO
Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014-2015