reklama_dorosli

Egzamin maturalny

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW DEKLARUJĄCYCH PONOWNE PRZYSTĄPNIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

W CZĘŚCI USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z części ustnej z języka polskiego, przystępując ponownie do egzaminu, wskazuje w deklaracji poprzednio wybrany temat lub nowy temat z listy tematów obowiązujących w szkole w roku szkolnym:

 

 

Strony WWW na temat egzaminu maturalnego:

OKE Gdańsk

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

 

 

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018-2019

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego - nowa podstawa

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego - stara podstawa

 

Informacja o opłatach za egzamin maturalny

 

Materiały i przybory pomocnicze - maj 2019 r.

 

Klauzula przetrwarzania danych osobowych - RODO

 

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania - egzamin maturalny z informatyki - maj 2019 r.

 


Pliki:

Deklaracja - stara podstawa
Deklaracja - nowa podstawa
Dostosowanie_2018-2019
Matura_informatyka_2019r.
Materiały_przybory_2019r.
Informacja o sposobie organizacji oraz przeprowadzania Egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018-2019
Klauzula - RODO
Harmonogram egzaminów 2019r
Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014-2015
Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013-2014