Informujemy, że na egzamin pisemny z matematyki szkoła zapewni każdemu zdającemu wymagany kalkulator.

W związku z powyższym prosimy o nie przynoszenie własnego.