Odwiedzin:
0

 

22 sierpnia 2017r. (wtorek) godz. 9:00 - cześć pisemna egzaminu maturalnego
23 sierpnia 2017r. (środa) godz. 9.00 - część ustna egzaminu maturalnego
12 września 2017r. - odbiór świadectw maturalnych