UWAGA !!!

 

słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 

KKG – R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej,

 

KKF – M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych układów pojazdów samochodowych,

  

KKM – R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

 

 

dnia 19 maja 2017 r. (piątek) o godz.16.30 

w AULI Zespołu Szkół, CKU w Gronowie,

 

odbędzie się obowiązkowe szkolenie

 

dla osób chcących przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

w sesji: czerwiec/lipiec 2017 r.

 

 

Na szkoleniu zostaną rozdane indywidualne harmonogramy zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.