Okręgowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - 21.04.2017 r.