Szkoła to nauka i zabawa -uczniowie 2ph w centrum nauki i spotkań młodzieży