Do pobrania:

Dla ucznia

Dla pracownika

Dla słuchacza

Dla uczestnika KKZ

Dla gimnazjalisty

Logo szkoły


Pliki:

Regulamin - "Powiatowa akademia swojskich smaków"
Kalendarz roku szkolnego 2017-2018
Spis telefonów
Załączniki do programu wychowawczo profilaktycznego
Program wychowawczo profilaktyczny
Doposazenie_pracowni_e_el_ps
Szkolny zestaw programów nauczania - przedmioty zawodowe 2017 - 2018
Szkolny zestaw programów nauczania - przedmioty ogólnokształcące 2017 - 2018
Podręczniki szkolne na lata 2017-2018
Wynik_EO_OWIUR_KOREKTA
Kalendarium ZS CKU w Gronowie 2016-2017 20.03.2017r.
KOMUNIKAT DOTYCZACY EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZERWIEC-LIPIEC 2017
Wniosek o wydanie duplikatu
Informacja o szkole 2016
Spis podręczniki na lata szkolne 2015-2016