16 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 odbędzie się inauguracja roku szkolnego dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego z kwalifikacji Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny. Od godziny 8.20 będą prowadzone zajęcia według planu.