Informujemy, że pierwsze zajęcia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (sem. 3 oraz 5), Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie: technik bhp (sem. 3BA) oraz dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych: KKO, KKN i KKJ odbędą się 9-10.09.2017 r.

Plan zajęć pojawi się na stronie do dnia 08.09.2017 r.