UWAGA !!!

 

 

1) uczniowie klas :

 

3za, 3zb, 3tl, 3ti, 3ta, 3tp, 3tj, 3th,

 

 

 

 

dnia 15 maja 2019 r. (środa) o godz.10.25 

w AULI Zespołu Szkół, CKU w Gronowie,

 

odbędzie się obowiązkowe szkolenie

dla osób chcących przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji: czerwiec/lipiec 2019 r.

 

(Na szkoleniu zostaną rozdane indywidualne harmonogramy zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.)