UWAGA !!!

 

 

1) uczniowie klas :

 

4tp, 4ti, 4tr, 4th, 4tj

 

2) uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 

KKJ – RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej,

   

KKD – M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

KKA – R.20 Szkolenie i użytkowanie koni

 

3) oraz absolwenci lat ubiegłych

 

 

 

 

dnia 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz.17.00 

w AULI Zespołu Szkół, CKU w Gronowie,

 

odbędzie się obowiązkowe szkolenie

dla osób chcących przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji: czerwiec/lipiec 2019 r.

 

(Na szkoleniu zostaną rozdane indywidualne harmonogramy zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.)

 

 

 

 

Po szkoleniu nastąpi uroczyste wręczenie

zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych.