UWAGA !!!

uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 

KKI – R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej,

KKS – R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej,

KKN – M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

KKL – Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

KKJ – A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

 

 

dnia 08 grudnia 2017 r. (piątek) o godz.17.00

w AULI Zespołu Szkół, CKU w Gronowie,

odbędzie się obowiązkowe szkolenie

dla osób chcących przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie

w sesji: styczeń/luty 2018 r.

 

 

Na szkoleniu zostaną rozdane indywidualne harmonogramy zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.