Informujemy że dnia 18.02.2018r. upływa termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja czerwiec-lipiec.

 

Przypominamy iż osoby które ukończyły kwalifikacjcyjne kursy zawodowe składają deklaracje bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.