Harmonogram praktyk

uczniów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

w roku szkolnych 2016/2017

 

Klasa 3th, 2th - od 29 maja do 23 czerwca

 

Klasy 3tr, 3ti, 3tp, 3tj, 2ti, 2tj, 2tp i 2tr - od 12 czerwca do 23 czerwca

 

Klasa 2 i 3 Tr Praktyki zawodowe odbywa w warsztatach szkolnych