Czas na posumowanie pierwszej rundy rozgrywek piłki nożnej w "lidze najlepszych".

 

Wyniki:

 

Klasa Wynik
4tp-2tpi  1:5
3LOa-1tr  6:0
3zp-1tji  0:3
3zw-1tph  0:3
4ti-2zw  0:3
4tji-2tr  2:0
3tjh-1Lo  0:13
3LOb-2zw  3:0
3tp-2Lo  1:2

 

Do dalszej rywalizacji przechodzą - 2tpi, 3loa, 1tji, 1tph, 2zw, 4tji, 1lo, 3lob, 2lo.

 

Za ambitną postawę dziękujemy - 4tp, 1tr, 2tr, 3tjh, 3tp.

 

Liczymy na jeszcze więcej więcej dostarczonych emocji podczas rozgrywek w piłkę siatkową i koszykową,

klasy, które zostały zdyskwalifikowane z dalszych rozgrywek w "lidze najlepszych" - 3zw, 3zp, 4tr, 1zw, 2tjh, 3tr.