plakat

Terminarz spotkań z rodzicami oraz dni wolne na rok szkolny 2019/2020

Spotkania z rodzicami:

Dodatkowe dni wolne na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół, CKU w Gronowie