"Explaining Europe - Entwicklung von digitalen Lehr - und Lernmaterialien über Europa" to tytuł nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus + w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

8 uczniów z klasy II TL wraz z kolegami z Niemiec (Ratyzbona) i Słowacji (Zvolen) będzie zajmować się różnymi problemami występującymi w Unii Eurpejskiej i porównywać je w oparciu o swoje kraje.  Intensywna wymiana spostrzeżeń podczas wspólnych spotkań przyczyni się niewątpliwie do wzrostu świadomości młodzieży i uporządkuje ich dotychczasową wiedzę. Uczniowie będą zajmowali się głównie następującą tematyką: społeczna akceptacja homoseksualizmu, start up, poziom pomocy społecznej, wolny handel, Nord Stream 2, kompetencje kulturowe pracowników, motywacja w miejscu pracy, analiza załozeń euro sceptyków, zasady prawa autorskiego. Na podstawie swoich obserwacji i wniosków uczniowie będą tworzyli cyfrowe materiały na temat Europy, które będą mogły być wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych. Uczniowie poszerzą zatem swoją wiedzę nie tylko o Europie, ale również rozwiną swoje kompetencje  w zakresie różnorodnych mediów. Podczas realizacji projektu powstaną konkretne produkty w postaci m.in. E Booków, nagrań video czy quizów.

            Pierwsze spotkanie wszystkich uczestników projektu odbędzie się w dniach 22 - 28 listopada 2019 roku w Gronowie. Poza intensywną pracą nad projektem w szkole, uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzą Toruń oraz udadzą się do Starostwa Powiatowego w Toruniu, gdzie spotkają się ze Starostą Powiatu Toruńskiego. 

 

zmu6.jpg