Nasza szkoła od wielu lat aktywnie uczestniczy w programach międzynarodowych. W ubiegłym roku zakończyliśmy z sukcesem pracę nad projektem „Jugend prägt Europa” w ramach programu Erasmus Plus 2014-2016.

   Z olbrzymią przyjemnością informujemy, że kolejny nasz projekt został kilka dni temu zaakceptowany przez Komisję Europejską. Nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły wraz z partnerami ze szkół z Belgii, Niemiec, Węgier, Turcji i Włoch będą pracować wspólnie przez trzy lata nad zbudowaniem łodzi napędzanej energią słoneczną.

Realizacja projektu wiąże się nie tylko z niezwykle ciekawymi wyjazdami do zaprzyjaźnionych zagranicznych szkół, ale także z systematyczną pracą podczas dodatkowych zajęć w naszej szkole (m.in. doskonalenie znajomości języków obcych i poszerzenie wiedzy technicznej).

 

Zachęcamy do zaangażowania się we wspólną realizację projektu. Zainteresowanych uczniów zapraszamy do Pani Katarzyny Marskiej po odbiór kart uczestnictwa. Wyniki naboru do projektu zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.