W Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie odbyła się druga już edycja konkursu wiedzy i umiejętności informatycznych IT_JUNIOR_2k19.  Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy z zakresu informatyki, rozbudzenie zainteresowania branżą informatyczną poprzez świadomy wybór własnej ścieżki rozwojowej oraz realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2019 - Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Konkurs odbył się w dniu 22 listopada 2019 roku w Zespole Szkół, CKU w Gronowie i był skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. W konkursie brało udział prawie 50 uczniów z różnych szkół z Powiatu Toruńskiego, ale nie tylko. Rywalizowali uczniowie z SP w Wielkiej Łące, SP nr 3 w Toruniu, SP w Osówce, SP w Osieku, SP w Lubiczu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy, SP nr 23 w Toruniu, SP nr 2 w Turznie, Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej GEM w Toruniu, SP w Wielkim Rychnowie, SP w Młyńcu Pierwszym, SP w Czernikowie, SP w Węgiersku.

Zadania i zagadnienia zostały podzielone przez organizatorów na moduły, w skład w których wchodziły: Moduł 0. Test z wiedzy ogólnej, Moduł 1. Microsoft Office Word, Moduł 2. Microsoft Office Excel, Moduł 3. Gimp, Moduł 4. Scratch,. Moduł 6. HTML, Moduł 7. Szybkie pisanie na klawiaturze. Uczniowie przystępowali do modułu 0 obowiązkowo, a następnie w trakcie zgłoszeń mogli dokonać wyboru czterech z sześciu modułów, które następnie były ich modułami konkursowymi.

Zwycięzcą drugiej edycji konkursu IT_JUNIOR_2k19 okazał się Jan Szumotalski ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie, którego opiekunem był Pan Dariusz Osmański. Uczniowie, którzy zajęli miejsca 1-3 otrzymali nagrody w postaci bonów, a kolejne trzy osoby otrzymały wyróżnienia i upominki.

Druga edycja konkursu cieszyła się dużą frekwencją, a jego wyniki były zadowalające. Reakcje uczniów i opiekunów pozwalają wierzyć, że kolejne edycje będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, jak również prezentować się wysokim.

Organizatorami konkursu ze wsparciem Dyrekcji Zespołu Szkół, CKU w Gronowie byli: Pani Ewa Tomaszewska-Guttfeld, Pani Ludmiła Grzegórska i Pan Mariusz Dubacki.