Projekt „Szkoła kompetentna i nowoczesna - poszerzenie kompetencji językowych kluczem do lepszej jakościowo szkoły” to 18-miesięczny projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Gronowie.

W projekcie bierze udział 16 nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, przedmiotów ogólnych i zawodowych (z ogólnej liczby 81 nauczycieli w szkole). Wyjeżdżają oni na kursy językowe oraz językowo-dydaktyczne do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i na Maltę,  doświadczając efektu totalnego zanurzenia w inną kulturę.

Wyjazdy kadry poprzedza okres przygotowawczy obejmujący zarówno szkolenie językowe jak i kulturowe, aby w pełni wykorzystać pobyt za granicą. Dzięki realizacji projektu nauczyciele nabywają komunikatywnej znajomości języka obcego, co ułatwi ich współpracę z partnerami zagranicznymi, a w przyszłości pozwoli na dalsze zwiększanie swoich kompetencji.

Do tej pory w ramach projektu zrealizowano:

 - mobilności 6 osób (1 kurs metodyczny, 5 kursów językowych) do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii;

 - realizacja 10-godzinnego kursu językowego oraz 4-godzinnego kursu kulturowego;

 - stworzenie mini-słowniczka dla uczestników kursu;

 -wyposażenie biblioteki szkolnej w książki metodyczne oraz literaturę anglo- i niemieckojęzyczną.

 

raf4.jpg