plakat

 

Projekt „Szkoła kompetentna i nowoczesna- poszerzenie kompetencji językowych kluczem do lepszej jakościowo szkoły”

to 18-miesięczny projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Gronowie. 

 
Cele projektu to:
1. Podniesienie kompetencji językowych 11 nauczycieli przedmiotów ogólnych i przedmiotów zawodowych w okresie 16 miesięcy trwania projektu (07.2019-11.2020) o jeden poziom językowy według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: 10 osób z poziomu A2 na B1, 1 osoba z B1 na B2,
2. Wdrożenie do programów nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych 10 metod dydaktycznych w wysokim stopniu angażujących uczniów i motywujących ich do zdobywania wiedzy oraz 15 nowych metod dydaktycznych, aby urozmaicić zajęcia i zwiększyć zaangażowanie młodego pokolenie.
3. Wzrost umiejętności cyfrowych uczniów o 30 % w okresie realizacji projektu.
4. Zwiększenie liczby projektów międzynarodowych realizowanych z naszym udziałem. 
W projekcie weźmie udział 16 nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, przedmiotów ogólnych i zawodowych (z ogólnej liczby 81 nauczycieli w szkole). Wyjadą oni na kursy językowe oraz językowo-dydaktyczne do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i na Maltę. Odbycie szkoleń o podobnej tematyce nie jest możliwe w Polsce, z uwagi na fakt, iż chcielibyśmy, aby nasi nauczyciele doświadczyli efektu totalnego zanurzenia w inną kulturę. Wyjazdy kadry poprzedzi długo okres przygotowawczy obejmujący zarówno szkolenie językowe jak i kulturowe, aby w pełni wykorzystać pobyt za granicą. 
 
Dzięki realizacji projektu nauczyciele nabędą komunikatywnej znajomości języka obcego, co ułatwi ich współpracę z partnerami zagranicznymi, a w przyszłości pozwoli na dalsze zwiększanie swoich kompetencji.