Dnia 20.03.2018 r. młodzież z klas 4 tp oraz 2 tl wzięła udział w wycieczce programowej do Oczyszczalni Ścieków w Toruniu oraz PGE Toruń.

Nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć całe procesy produkcyjne obu zakładów, dowiedzieli się o kosztach, warunkach pracy i strategiach rozwoju tak ważnych dla miasta i regionu przedsiębiorstwach. PGE Toruń S.A. to obecnie producent ciepła i energii elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Toruń S.A. to również dostawca ciepła do ponad 100 tys. mieszkańców Torunia, lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, zaspakajający 58% potrzeb cieplnych Torunia. Spółka zapewnia całoroczne dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji.

Ooiekunowie: K.Kołtun, R. Wiśniewski

 

oczy1.jpg

oczy2.jpg

 

oczy3.jpg

 

oczy4.jpg

oczy5.jpg