komunikat_dyrektora2

XXIV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

 

      Dnia 3 stycznia 2020roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica w Swarożynie odbyły się eliminacje okręgowe  XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Olimpiada ta jest ściśle powiązana z interdyscyplinarną dziedziną wiedzy jaką jest „nauka o żywieniu”, zajmującą się współzależnością między pożywieniem człowieka a jego zdrowiem i życiem. Olimpiada jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w zdrowie społeczeństwa. Głównym zadaniem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu i żywności, a także rozwijanie zainteresowań uczniów powyższą tematyką.

      W październiku 2019 roku w naszej szkole został przeprowadzony pierwszy etap tej Olimpiady - etap szkolny. Udział w nim brali uczniowie z klas: 2tj, 3tj, 4tj, w sumie 25 osób. Dwie osoby zostały zakwalifikowane do udziału w etapie okręgowym. Były to uczennice klasy 4 tj: Agnieszka Ziętarska i Patrycja Laskowska.

      Co roku Olimpiada ma inną tematykę wiodąca, w zeszłym roku "Produkty mleczne - technologia i rola w żywieniu", a w tym roku: „Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości".

Program Olimpiady obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu nauki ożywieniu i żywności oraz zaawansowaną wiedzę dotyczącą biologiczno-chemicznych aspektów żywienia, technologii żywności i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, zawartą we wskazanej literaturze dla danej edycji olimpiady, a także podstawowe umiejętności z zakresu gastronomii, w tym oceny surowców, sporządzania potraw i napojów, organizacji żywienia i usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta.

       Program eliminacji okręgowych  XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności był następujący: po rejestracji uczestników i pysznym śniadaniu uczestnicy przystąpili do rozwiązania testu z tematyki wiodącej i zagadnień z zakresu gastronomii, żywności i żywienia. Cześć ta trwała 90 minut. Za rozwiązanie testu można uzyskać do 100 punktów. W tym czacie nauczyciele wysłuchali prelekcji nt różnych ras gołębi i ich mięsnych odmian wraz z prezentacją żywych osobników. Po obiedzie nastąpiło rozdanie pamiątkowych gadżetów i dyplomów uczestnictwa.

Tegoroczna zmiana w regulaminie Olimpiady polega na przekazywaniu prac w bezpiecznej kopercie do Komitetu Głównego, a następnie sprawdzone przez Komisję Oceniającą. Tak więc na wyniki musimy poczekać do 25 stycznia.

 

Beata Łuczyńska, nauczycielka ZS, CKU w Gronowie