RO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     2tpi-tp2 NZiPPS Wa6
2za-km2 Zaj. prak. Wa4
1tpj-tp1 ObM Wa3
2 8:50- 9:35     2tpi-tp2 NZiPPS Wa6
2za-km2 Zaj. prak. Wa4
1tpj-tp1 ObM Wa3
3 9:40-10:25     2tpi-tp2 NZiPPS Wa6
2za-km2 Zaj. prak. Wa4
1tpj-tp1 ObM Wa3
4 10:40-11:25     2tpi-tp2 NZiPPS Wa6
2za-km2 Zaj. prak. Wa4
1tpj-tp1 ObM Wa3
5 11:30-12:15     2tpi-tp2 NZiPPS Wa6
2za-km2 Zaj. prak. Wa4
1tpj-tp1 ObM Wa3
6 12:20-13:05         1tpj-tp1 ObM Wa3
7 13:10-13:55         1tpj-tp2 ObM Wa4
8 14:10-14:55         1tpj-tp2 ObM Wa4
9 15:00-15:45       3tr-tr4 ZP EMR Wa3
1tpj-tp2 ObM Wa4
10 15:50-16:35       3tr-tr4 ZP EMR Wa3
1tpj-tp2 ObM Wa4
11 16:40-17:25       3tr-tr4 ZP EMR Wa3
1tpj-tp2 ObM Wa3
12 17:30-18:15       3tr-tr4 ZP EMR Wa3
1tpj-tp2 ObM Wa3
13 18:20-19:05       3tr-tr4 ZP EMR Wa3
 
Obowiązuje od: 30 kiwetnia 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 08.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum