3tr 3Technikum dla młodzieży
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 JNZ-1jn TM 309A
JNZ-2jn KM 315
BiNMR PP 306 EMR ZP-tr1 PP Wa7
ZP EMR-tr2 PB Wa8
ZP EMR-tr3 ZZ Wa1
ZP EMR-tr1 PB Wa6
EMR ZP-tr2 PP Wa5
EMR ZP-tr3 MN Wa7
matematyka AG 318
2 8:50- 9:35 wf-wf1 PW SG3
wf-wf2 JM SG2
j.angielski-1ja WW 221
j.angielski-2ja KL 105
EMR ZP-tr1 PP Wa7
ZP EMR-tr2 PB Wa8
ZP EMR-tr3 ZZ Wa1
ZP EMR-tr1 PB Wa6
EMR ZP-tr2 PP Wa5
EMR ZP-tr3 MN Wa7
matematyka AG 318
3 9:40-10:25 wf-wf1 PW SG1
wf-wf2 JM SG3
j.niemiecki-1jn TM 309A
j.niemiecki-2jn KM 315
EMR ZP-tr1 PP Wa7
ZP EMR-tr2 PB Wa8
ZP EMR-tr3 ZZ Wa1
ZP EMR-tr1 PB Wa6
EMR ZP-tr2 PP Wa5
EMR ZP-tr3 MN Wa7
wf-wf1 PW SG1
wf-wf2 JM SG3
4 10:40-11:25 OZE ES 310 OPEwR PP 306 EMR ZP-tr1 PP Wa7
ZP EMR-tr2 PB Wa8
ZP EMR-tr3 ZZ Wa1
ZP EMR-tr1 PB Wa6
EMR ZP-tr2 PP Wa5
EMR ZP-tr3 MN Wa7
j.niemiecki-1jn TM 309A
j.niemiecki-2jn KM 315
5 11:30-12:15 j.angielski-1ja WW 107
j.angielski-2ja KL 105
BiNPR PP 306 EMR ZP-tr1 PP Wa7
ZP EMR-tr2 PB Wa8
ZP EMR-tr3 ZZ Wa1
ZP EMR-tr1 PB Wa6
EMR ZP-tr2 PP Wa5
EMR ZP-tr3 MN Wa7
geografia WR 103
6 12:20-13:05 D_j.pol. SA 102 BiNMR PP 306     hist. i społ JS 301
7 13:10-13:55 j.polski SA 102 D_mat. AG 318 OiZP KK 303 j.polski SA 102 D_j.ang.-1ja WW 107
D_j.ang.-2ja KL 221
8 14:10-14:55 geografia WR 103 matematyka AG 318 OiZP KK 303 j.polski SA 102 religia JE 303
9 15:00-15:45 zaj. wych. WW 102 religia JE 102 EMR ZP-tr4 MN Wa3 ZP EMR-tr4 RO Wa3  
10 15:50-16:35     EMR ZP-tr4 MN Wa3 ZP EMR-tr4 RO Wa3  
11 16:40-17:25     EMR ZP-tr4 MN Wa3 ZP EMR-tr4 RO Wa3  
12 17:30-18:15     EMR ZP-tr4 MN Wa3 ZP EMR-tr4 RO Wa3  
13 18:20-19:05     EMR ZP-tr4 MN Wa3 ZP EMR-tr4 RO Wa3  
Obowiązuje od: 30 kiwetnia 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 08.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum