306 Pracownia matematyki
Nr Godz 13-14 styczeń 2018 r. 20-21 styczeń 2018 r. 27-28 styczeń 2018 r. 3-4 luty 2018 r. 10-11 luty 2018 r. 3-4 marzec 2018 r. 10-11 marzec 2018 r. 17-18 marzec 2018 r. 24-25 marzec 2018 r. 7-8 kwiecień 2018 r. 14-15 kwiecień 2018 r. 21-22 kwiecień 2018 r. 28-29 kwiecień 2018 r. 5-6 maj 2018 r. 12-13 maj 2018 r. 26-27 maj 2018 r. 2-3 czerwiec 2018 r. 9-10 czerwca 2018 r. 16-17 czerwiec 2018 r. 23-24 czerwiec 2018 r.
1. 0:00- 0:00                                        
1 8:00- 8:45   SC 2KKO Prod. rośl.
SC 2KKO Prod. rośl.
  MM 2KKO DzGwR
  SC 2KKO Prod. rośl.
          SC 2KKO Prow.PR
             
2 8:50- 9:35   SC 2KKO Prod. rośl.
SC 2KKO Prod. rośl.
  MM 2KKO DzGwR
  SC 2KKO Prod. rośl.
          SC 2KKO Prow.PR
             
3 9:40-10:25   SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. rośl.
  MM 2KKO DzGwR
  SC 2KKO Prod. rośl.
      HA 2KKO BHP
  SC 2KKO Prow.PR
             
4 10:35-11:20 MM 2KKO Prow.Dz.G
SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. rośl.
  MM 2KKO DzGwR
  SC 2KKO Prod. rośl.
      HA 2KKO BHP
  SC 2KKO Prow.PR
             
5 11:25-12:10 MM 2KKO Prow.Dz.G
SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. rośl.
  MM 2KKO DzGwR
  SC 2KKO Prod. rośl.
      HA 2KKO BHP
  SC 2KKO Prow.PR
             
6 12:15-13:00   SC 2KKO Prow.PR
    MM 2KKO Prow.Dz.G
      SC 2KKO Prow.PR
  SC 2KKO Prow.PR
                 
7 13:20-14:05 HA 2KKO BHP
SC 2KKO Prow.PR
    MM 2KKO Prow.Dz.G
      SC 2KKO Prow.PR
  SC 2KKO Prow.PR
                 
8 14:10-14:55 HA 2KKO BHP
      MM 2KKO Prow.Dz.G
      SC 2KKO Prow.PR
  SC 2KKO Prow.PR
                 
9 15:00-15:45 HA 2KKO BHP
      MM 2KKO Prow.Dz.G
      SC 2KKO Prow.PR
  SC 2KKO Prow.PR
                 
10 15:50-16:35 HA 2KKO BHP
      MM 2KKO Prow.Dz.G
      SC 2KKO Prow.PR
  SC 2KKO Prow.PR
                 
11 16:40-17:25                 SC 2KKO Prow.PR
                     
12 0:00- 0:00                                        
1 8:00- 8:45 SC 2KKO Prod. rośl.
MM 2KKO Prow.Dz.G
MM 2KKO DzGwR
  SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. zw.
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prod. rośl.
SC 2KKO Prow.PR
  SC 2KKO Prow.PR
             
2 8:50- 9:35 SC 2KKO Prod. rośl.
MM 2KKO Prow.Dz.G
MM 2KKO DzGwR
  SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. zw.
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prod. rośl.
SC 2KKO Prow.PR
  SC 2KKO Prow.PR
             
3 9:40-10:25 SC 2KKO Prod. rośl.
MM 2KKO Prow.Dz.G
MM 2KKO DzGwR
  SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. zw.
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prod. rośl.
SC 2KKO Prow.PR
  SC 2KKO Prow.PR
             
4 10:35-11:20 SC 2KKO Prod. rośl.
MM 2KKO Prow.Dz.G
MM 2KKO DzGwR
  SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. zw.
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prod. rośl.
SC 2KKO Prow.PR
  SC 2KKO Prow.PR
             
5 11:25-12:10 SC 2KKO Prod. rośl.
MM 2KKO Prow.Dz.G
MM 2KKO DzGwR
  SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. zw.
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prod. rośl.
SC 2KKO Prow.PR
  SC 2KKO Prow.PR
             
6 12:15-13:00 MM 2KKO DzGwR
SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. zw.
  SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prow.PR
HA 2KKO BHP
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prow.PR
  SC 2KKO Prow.PR
             
7 13:20-14:05 MM 2KKO DzGwR
SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. zw.
  SC 2KKO Prod. zw.
MJ 2KKO Tech. w roln
HA 2KKO BHP
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prow.PR
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prod. rośl.
             
8 14:10-14:55 MM 2KKO DzGwR
SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. zw.
  SC 2KKO Prod. zw.
MJ 2KKO Tech. w roln
HA 2KKO BHP
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prow.PR
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prod. rośl.
             
9 15:00-15:45 MM 2KKO DzGwR
SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. zw.
  SC 2KKO Prod. zw.
MJ 2KKO Tech. w roln
HA 2KKO BHP
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prow.PR
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prod. rośl.
             
10 15:50-16:35 MM 2KKO DzGwR
SC 2KKO Prow.PR
SC 2KKO Prod. zw.
  SC 2KKO Prod. zw.
MJ 2KKO Tech. w roln
HA 2KKO BHP
    SC 2KKO Prow.PR
MM 2KKO Prow.Dz.G
  SC 2KKO Prod. rośl.
             
11 16:40-17:25                   SC 2KKO Prod. zw.
    SC 2KKO Prod. rośl.
             
Obowiązuje od: 20 marca 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 21.03.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum